Krejčovství v dobách starověku a středověku

Krejčovství je nejen řemeslem, ale také uměním, se kterým je již možné setkávat se po dlouhá století. Jeho role se vyvíjí především se změnou trendů nejen v oblasti módy, ale také ve změnách životního stylu. Pojďme se společně podívat na roli tohoto řemesla ve starověku a středověku.

Krejčovství v dobách minulých

Již v dávných dobách se naši předkové mohli setkat s krejčími, švadlenami a krejčovými. První zmínky o těchto povoláních sahají až do starověkého Egypta, ve kterém krejčí plnili roli výrobců šatů pro nejbohatší vrstvy, ale také především pro vládce říše. Krejčí také figurovali například v antickém Římě, kde měli za úkol šít šaty pro bohaté vrstvy. Šaty na míru v té době poukazovaly na určitý status jejich nositele. Ve starověkém Řecku byli dokonce krejčí sdružováni v továrnách, ve kterých společně vytvářeli své výrobky.

Obdobně tomu bylo i jinde v Evropě. Postupem času krejčí tvořili šaty na míru pro šlechtické rody, ale také za pomocí platnéřů spolupracovali na výrobě válečných brnění. Krejčí byli často součástí takzvaných odborných cechů, ve kterých se učili od mistrů svému oboru.

Krejčovské řemeslo ve středověké Praze

Ve středověku stejně jako na jiných hradištích, tak i v Praze byly velké řemeslné dílny, ve kterých se vytvářely veškeré potřeby pro šlechtických dvůr i jeho obyvatele. Dílna, ve které ženy tkaly, předly a šily oděvy, se nazývala gyneceum. V pražském gyneceu již za knížete Václava pracovalo asi 30 švadlen. Mužští krejčí pracovali ve své samostatné dílně. Kníže Václav ušité šaty rozdával mezi své poddané za pozemky, které mu poddaní přenechali. Šaty se také šily v klášterech, kde se odehrával společenský život.

Porovnání se současností

I ve starověku a středověku bylo spoustu krejčích a švadlen, které se věnovaly tomuto řemeslu. V současné době je spíše zvykem, že švadleny a krejčí tvoří oděvy na zakázku samostatně ve svých ateliérech. Oděvy na míru jsou navíc dostupné i lidem ze společenských vrstev, kteří si je v dávných dobách nemohli dovolit.

Pokud i vy toužíte po svém vlastním kousku na míru, nebojte se obrátit na pražskou krejčovou KayaTheTailor!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *