Nedřete se na zahradě, přenechte ji zkušenějším

ako každá jiná práce, vyžaduje i zahrada čas od času odborný zásah. Samozřejmě pokud nechcete mít ze své zahrady džungli, nebo máte jen malou zahrádku pro potěšení a relaxaci. Ovšem velké zahrady, městské či zámecké parky a podobné plochy vyžadují stálou péči, kterou zvládá jen odborná firma.

Tou je společnost RD servis, která provádí zahradnické práce Prostějov hry a okolí. Má pro tuto činnost zkušené pracovníky a také potřebnou techniku. Své služby poskytuje jak jednotlivcům, tak firmám, městům a obcím.

O jaké práce se jedná

Nejčastější zahradnickou prací je péče o travnaté plochy, což představuje pravidelné sekání, přihnojování, mulčování a také vertikutaci. Tato metoda se provádí jednou až dvakrát do roka, podle stavu trávníku. Vertikutace spočívá v odborném prořezávání travnaté plochy speciálním strojem, kterému se říká vertikutátor. Účelem a výsledkem vertikutace je prořezání trávníku, jeho provzdušnění, zbavení plevelů a celkové zlepšení vzhledu travnaté plochy.

Další zahradnické činnosti

Dalšími pracemi v užitných i okrasných zahradách jsou pravidelné prořezávky stromů a keřů, usměrňování jejich růstu, čímž se podpoří jejich správný vzhled i další vývoj. Součástí péče o dřeviny je také pravidelné provádění postřiků, které jsou předepsány jednak pro určité druhy, a jednak pro konkrétní roční období. Firma RD servis se zaměřuje také na zakládání zahrad, vysazování ovocných i okrasných stromů a keřů. Vedle pravidelných prořezávek je někdy třeba i pokácet některý strom, což přináší v případě nedostatku prostoru rizika. Proto je takovému kácení říká rizikové a provádí se buď z výsuvné plošiny pokud je strom v blízkosti příjezdové cesty, nebo pomocí stromolezecké techniky. V obou případech se strom odřezává postupně od koruny směrem dolů.

Zavlažování

Zvláště v horkých letních dnech je pro zahrady a parky nepostradatelné zavlažovací zařízení. Společnost RD servis nabízí instalaci a následné zprovoznění zavlažovacích systémů, které napojuje na zdroj vody. Zavlažovací systémy jsou různého charakteru. Buď se jedná o rozprašování vody na travnatou plochu, nebo je voda přiváděna hadicemi s malými otvory, kterými se vláha dostává přímo k rostlinám v užitkové zahradě.