Proč si vybrat betonovou jímku, septik a nádrž na vodu?

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy nemůžete odpadní vodu řešit napojením na obecní kanalizaci, nabízí se několik řešení. Buď si pořídíte finančně náročnou čističku odpadních vod, nebo vsadíte na septik. U septiku máte opět na vybranou, zda bude betonový nebo plastový. Níže se dozvíte výhody a nevýhody obou variant.

Výhody betonu

Betonové jímky jsou takřka nezničitelné, jsou totiž naprosto vodotěsné a vynikají nadprůměrnou odolností vůči zemním tlakům. Jejich vysoká hmotnost totiž omezuje vztlak v těch místech, kde se nachází vysoká hladina podzemních vod. Díky těmto vlastnostem splňují certifikaci EU. Jejich mohutnost a bytelnost zaručuje, že po jímkách můžete přejíždět osobními automobily. Při instalaci jímky ji není nutné obetonovat, proto je její realizace velmi rychlá. Doba od výkopu až po zprovoznění jímky nepřekračuje 2 dny. Jedinou nevýhodou je fakt, že betonové septiky nemůžete umístit kdekoliv na pozemku, neboť do nesnadno dostupných míst nezajede těžká technika.

S čím je potřeba počítat u plastových jímek?

Na rozdíl od betonové žumpy je ta plastová o mnohem nižší hmotnosti, tudíž vám usnadní usazování, a to i v těžko přístupném místě. Přitom je třeba myslet na to, že plastová jímka je nepojezdová a její instalace není vhodná tam, kde se objevuje podzemní voda. Před samotným usazením plastové jímky je nutné připravit betonové lože a provést její obetonování.

K čemu slouží?

Betonové nádrže na vodu, ať v podobě septiku, nebo žumpy, sbírají dešťovou vodu či odpadní vodu z domácnosti. Dle toho se stanoví betonové jímky cena, neboť závisí na jejím objemu a účelu použití. Velikost se odvíjí od počtu členů v domácnosti. U žumpy navíc rozhoduje doba, kolikrát bude za určité časové období vyvážena. U betonové nádrže na vodu sloužící k zalévání se ještě zohledňuje velikost zahrady.