SEO – základem je chápat zákazníky


Díky internetu a fenoménu SEO mohou nové společnosti ještě lépe konkurovat těm již zavedeným, a bez toho, aby vydaly horentní sumy za marketing. Internet veškeré procesy zlevňuje, a vytváří i nové příležitosti, které nestojí prostředky skoro žádné. Jedním z nich jsou právě tzv. organické výsledky vyhledávání.

Všechny zavedené vyhledávače se snaží poskytovat svým uživatelům co nejlepší odpovědi na jejich dotazy. K tomu využívají složitých algoritmů, které postupně procházejí obsah jednotlivých webů, zveřejněných na internetu, a podle určitých kritérií hodnotí jeho obsah a relevanci pro zákazníky. Podle tzv. page rankingu nakonec vyhledávač rozhoduje, jaký web bude zobrazen pro specifický dotaz jeho uživatele. Cílem SEO je zajistit, aby se vaše stránky umístily ve výsledcích vyhledávání co nejlépe, představuje tak jednu z primárních marketingových aktivit dneška.

Takže, jak taková optimalizace pro vyhledávače probíhá? Jak se umístit co nejlépe? Internet je zaplaven radami a zaručenými postupy. Z SEO se pomalu stává zapovězený, magický les, do kterého se bez průvodce nemůžete pustit. Přitom je větší část těch postupů, na kterých opravdu záleží, naprosto logická. Cílem vyhledávačů i vás je poskytovat zákazníkům ty nejlepší služby. To je základní axiom, kterým se musí veškeré vaše aktivity na poli SEO řídit.

Tento přístup lze rozvést do dvou jednoduchých pravidel, na která se tento text postupně zaměří.

SEO je především o porozumění

Váš potenciální zákazník hledá odpověď na otázku. Vaším úkolem je mít odpověď na jakoukoliv otázku týkající se obsahu vašeho webu, kterou by mohl položit. Když přijde na zodpovězení této konkrétní otázky, počítá se opravdu každá informace, kterou o zákazníkovi vyhledávač zjistí.

Zaměřuje se na klíčová slova, která používá. Na jejich počet, jaká je konkrétní informace, o kterou má zákazník zájem. Důležité je i samotné zařízení, místo a čas, kdy je otázka položena. Ze všech těchto informací získává vyhledávač přehled o tom, jaký zákazník zrovna položil dotaz. A na základě tohoto přehledu zobrazí možné výsledky.

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby vyhledávač z vašeho webu přesně poznal, jaký typ zákazníků jste schopni uspokojit, ať už poskytujete jakékoliv služby. Proto musíte vy sami vědět, na koho cílíte. Jste-li kupříkladu restaurace, musíte mít jasno v tom, na jakou cenovou skupinu cílíte, kdy je u vás nejvíce plno, či jak dlouho se zákazníci zdrží. Každý z těchto dílků mozaiky musíte umístit správně na vašem webu, abyste nejenom uspokojili příchozí, ale zajistili i to, že k vám vyhledávač pošle přesně toho pravého zákazníka.

2 sekundy

Pracujme na moment se situací, ve které jste již přilákali potencionálního zákazníka. Poté, co klikne na váš web, máte zhruba dvě sekundy na to, abyste udělali dojem. Pokud to nestihnete, zákazník odejde, a pravděpodobně se nikdy nevrátí.

Ať už je důvodem jejich nespokojenosti příliš pomalé načítání, nesnadná orientace, či prostá absence hledané informace, zákazník je ztracen v řádu několika sekund. Pokud se do této situace dostanete příliš často, vyhledávače sníží rankingu vašeho webu, a návštěvnost se sníží. Některé sociální sítě budou dokonce upozaďovat weby, které se načítají příliš pomalu.

Jak vidíte, tyto dvě pravidla jsou provázaná, a nejde oddělit jedno od druhého. Společným jmenovatelem je zevrubná znalost vašich zákazníků. Pokud ji nedisponujete, váš web jednoduše nedokáže poskytnout správnou informaci ani zákazníkům, ani vyhledávači.

Co dál?

Teď znáte základy, které jsou potřeba k porozumění SEO. Ale, jaké jsou konkrétní korky, které nyní musíte udělat? Tady jsou tři jednoduché činnosti, které vás posunou kupředu:

· Klíčová slova

· Atraktivní vzhled

· Zpětná vazba a nová optimalizace

Klíčová slova

Skrz pochopení řeči svých zákazníků můžete pochopit je samé. Proto je dobré provést analýzu klíčových slov hned na počátku jakékoliv aktivity na poli SEO. Začněte pouhým brainstormingem, a pokuste se napsat co nejvíce slov, která byste vy využili k popisu a vyhledání služeb, které poskytujete. Jakmile takový seznam budete mít, zapojte kohokoliv, kdo je ochoten spolupracovat, či různé internetové nástroje, abyste měli seznam již na počátku co nejdelší.

Poté přichází čas na využití nástrojů, které nabízí samotné vyhledávače. Příkladem může být Google AdWords Keyword Plannerkterý vám umožní předpovědět úspěch klíčových slov, která již máte vypsaná, a zároveň prozkoumat trendy ve využívání specifických klíčových slov.

Na konci této fáze byste měli disponovat dlouhým seznamem klíčových slov, která vaši potenciální zákazníci využívají.

Atraktivní vzhled

Nyní, když víte, jaká slova používají vaši zákazníci, můžete podle toho upravit strukturu vašeho webu. Cílem je vytvořit web, kde lze snadno nalézt odpovědi na otázky, které se často objevují mezi klíčovými slovy a jejich kombinacemi. Především zde je třeba aplikovat známé pravidlo „méně je více“. Nepřehánějte to s designovými prvky, s animacemi a hlavně, klíčová slova vkládejte do textu smysluplně, tak aby neutrpěla celková kvalita. Pokud chcete aplikovat více klíčových slov, učiňte tak v metadatech, tak můžete pomoci vyhledávači ještě lépe určit, o čem je obsah na vašem webu.

Mějte na paměti, že cílíte na živé osoby, a pokud budou spokojené, milovat vás budou i vyhledávače.

Zpětná vazba a nová optimalizace

Samotné vyhledávače často poskytují nástroje, které vám mohou pomoci při správě vašeho webu a měření výsledků svých aktivit. Je totiž vhodné, abyste neustále zjišťovali, jaký účinek mají vaše kroky. Není nic horšího, než utápět energii v neefektivním marketingu. Proto neustále měřte své výsledky, a umožněte svým zákazníkům podávat zpětnou vazbu. Od nich se často dozvíte nejvíce. Následně vše vyhodnoťte, a proveďte příslušné úpravy.