Stavební projektování bude zábavnější s GstarCAD Architecture

GstarCAD Architecture je jedním z CAD programů, který lze využít pro technické kreslení. Jeho pracovní prostředí a nástroje jsou uzpůsobeny především pro projektování v rámci architektury. Inovativní funkce a efektivita při používání vytvářejí program vysoké kvality, který je však také cenově dostupný. Co byste měli o tomto programu vědět? Jaké jsou výhody GS Soft programů?

GstarCAD Architecture – skvělý program se spoustou zajímavých nástrojů

GstarCAD Architecture patří mezi CAD programy vysoké kvality . Tyto programy slouží k tvorbě výkresů v rámci technického kreslení. Jsou finančně dostupnější verzí AutoCAD programu a společnost GstarCAD poskytuje mnoho verzí programů pro různé účely. Můžete tak pracovat se standardním programem GstarCAD Standard nebo GstarCAD Professional. Dostupné jsou i specifikované verze GstarCAD Architecture nebo GsatCAD Mechanical.

 GstarCAD Architecture představuje konkrétní program pro technické kreslení využívá asociativní a parametrické stavební komponenty pro tvorbu stavebního plánu ve formě technického výkresu . Je tedy vhodný výlučně pro lidi zabývající se kresbou stavebních 2D výkresy a 3D modely lze generovat synchronně, přičemž si můžete vytvořit i 3D vizualizace budovy. Tento program zároveň poskytuje celý soubor profesionálních a inovativních funkcí jako jsou například stěnová propojení, arkýřová ona, správa statistiky objektu či souřadnice .

Základní výhodou tohoto programu je inteligentní provoz, který zajišťuje svojí efektivitou výrazné ušetření času. Výkresy lze otevírat a zpracovávat přes My Cloud, díky čemuž lze přístup snadno sdílet s více zařízeními . Taková kompatibilita usnadňuje i týmovou práci a umíte pracovat kdekoli a kdykoli. Tento program je pro architektonické účely vhodnou alternativou za AutoCAD LT .

Software při kreslení poskytuje různé styly stěn, oken, schodů, sloupů, střech a dalších objektů, díky čemuž můžete snadno tvořit a upravovat vlastnosti. Všechny stavební komponenty, které jsou nakresleny synchronně na architektonickém plánu lze zobrazit ve formě 3D . Kótování je nesmírně jednoduché. Do výkresu lze vkládat různé symboly podle potřeb tvůrce (například značky jako jsou šipky či symboly nadmořské výšky).

Výhody GS Soft programů

Kromě tohoto programu poskytují GS Soft i další již předem zmíněné. Můžete tak pracovat ve 2D CAD jako je například GstarCAD Professional . Ten ovšem kromě 2D rozhraní umožňuje vytvářet i 3D objekty. Také lze využívat GstarCAD Mechanical program vhodný především pro strojírenské kreslení. Všechny tyto programy si můžete pořídit také v bezplatné měsíční verzi, kdy si je můžete vyzkoušet v plné kráse.

Cenově jde o dostupné programy, které mají identické pracovní prostředí jako AutoCAD, díky čemuž jsou ekonomičtější alternativou tohoto velikána. Pro uživatele přinášejí stále nová vylepšení, která si můžete pravidelně aktualizovat. Aktualizace je ale individuální, abyste mohli mít program, vždy v takovém stavu v jakém se vám nejlépe pracuje . Výhodou je určitě také to, že s těmito programy ušetříte čas i peníze.