Vánoce. Svátky lásky a pokoje?


Vánoce, křesťanský svátek, který původně slaví především narození spasitele Ježíše Krista a radost z dobra, spásy a lásky, kterou přinesl na naši Zem ve většině rodin ztratil svůj původní smysl. Duchovnější lidé jistě zajdou alespoň na vánočnou mši a jejich Vánoce se nesou v původnější atmosféře, ale pro běžné lidi mají tyhle svátky míň duchovní smysl. Samozřejmě i pro některé ateisty se stala půlnoční mše jakýmsi vánočním rituálem, jenomže tady se pro ně oslava Vánoc jako slavnost příchodu Ježíše Nazaretského na tenhle svět začíná i končí.

Neříkám, že je to špatné, jenom konstatuji, jak to vypadá v dnešním světe. Faktem zůstává, že bychom se mohli snažit o to, aby se Vánoce nestali jenom konzumním svátkem, ale zůstali by to alespoň svátky těch nejvznešenějších hodnot a to svátky dobra, lásky, pohody, přátelství a vzájemné lidské blízkosti.

Bohužel to mnohokrát vypadá tak, že se Vánoce nesou ve velkém duchu konzumu. Obchodníci se těší, protože Vánoce jsou pro ně jako magnet na peníze. Každý nakupuje dárky, kupuje zásoby jídla a pití a pochopení vánoční štědrosti se objevuje především prostřednictvím materiálních věcí. Trochu se zapomíná na to, že největší štědrostí je vzájemně věnovaný společní čas, který je využitý kvalitně. Tým myslím, že namísto toho, aby lidi jenom společně koukali celý den střídavě na pohádky a lajkovali fotky na sociálních sítích, věnují plnou kvalitní pozornost sebe navzájem jakýmkoliv vhodným způsobem. Můžou to být společné procházky, dlouhé povídání si, nebo jenom tichá bdělá pozornost, kterou jeden druhému vzájemně věnujeme. Vzájemné přepojení a porozumění na hlubokých úrovních, které z toho vychází má neopsatelnou hodnotu, neporovnatelnou z jakýmkoliv hmotním dárkem. A o tomto myslím, by měli být Vánoce. Spousta jídla a z toho vyplývajíce  debaty o vhodném skladování zeleniny, nám v tomto čase jenom zbytečně berou energii, kterou můžeme využit mnohém víc užitečně. Tak jaké Vánoce si příští rok uděláte Vy?