3 hlavní důvody tvorby koroze. Jak je minimalizovat?

Koroze představuje vážný problém v mnoha odvětvích průmyslu, na stavbách i pro domácí kutily. Způsobuje vážnou degradaci kovových materiálů a snižuje jejich životnost. V tomto článku se podíváme na tři hlavní důvody tvorby koroze a způsoby, jak je minimalizovat.

I přesto, že kvalitní barva na plech, venkovní barva na železo či interiérová barva na zárubně dokážou vskutku efektivně zabránit tvorbě koroze v interiéru i exteriéru, je dobré znát její příčiny a co nejvíc je minimalizovat. Jen tehdy se nám podaří proti korozi úspěšně bojovat. Jak tedy vzniká a co můžeme proti ní dělat?

Důvod č. 1: Chemické reakce s okolím

Jedním z hlavních důvodů koroze je chemická reakce kovových materiálů s prostředím, ve kterém se nachází. Například kontakt kovu s vodou a kyslíkem může způsobit tvorbu oxidů, což vede k tvorbě rzi a dalším formám koroze. Tento proces může být zesílený přítomností soli nebo kyselin ve vzduchu i půdě, případně chemikáliemi, což může vést k ještě rychlejšímu procesu koroze a zvýšené degradaci povrchu kovu.

Způsoby minimalizace:

  • použití ochranných nátěrů – aplikace ochranných nátěrů, které vytváří bariéru mezi kovem a prostředím, odstraní přímý kontakt kovu s korozními látkami
  • kontrola vlhkosti – udržování optimální hladiny vlhkosti prostředí sníží rychlost korozních reakcí


Důvod č. 2: Elektrochemické procesy

Koroze může vznikat i prostřednictvím elektrochemických procesů. Galvanická koroze je proces, který se vyskytuje tehdy, když jsou dva různé kovy spojené v elektricky vodivém prostředí. Jedna složka kovu se stává anodou a druhá katodou, což vede k úniku elektronů a vytvoření elektrochemických reakcí, které způsobují korozi.

Způsoby minimalizace:

použití izolačních materiálů – oddělení různých kovů pomocí izolačních materiálů, jako jsou plastové podložky nebo těsnicí materiály, může zabránit vzniku galvanické koroze.

•slitiny odolné vůči korozi – některé slitiny, jako například nerezová ocel, hliník, slitiny mědi, niklu nebo titan, mají přirozenou schopnost odolávat korozi, což je výhodné při volbě materiálů.

Důvod č. 3: Mechanické poškození a abrazivní faktory

Kromě chemických a elektrochemických procesů může koroze vznikat i v důsledku mechanického poškození povrchu kovu nebo působením abrazivních faktorů, jako jsou například písek, prach nebo jiné částice. Ty mohou časem odstranit ochrannou vrstvu z povrchu kovu a umožnit tak působení korozním látkám. Je proto důležité věnovat pozornost i prevenci mechanického poškození a minimalizovat jeho vliv na povrchovou integritu kovových materiálů.

Způsoby minimalizace:

•pravidelná údržba a opravy – pravidelná údažba povrchů a opravy poškozených částí minimalizují riziko vzniku koroze způsobené mechanickým poškozením

•použití ochranných nátěrů – aplikace ochranných nátěrů, které odolávají abrazivním faktorům, chrání povrch kovu před mechanickým poškozením a korozí

Koroze je skutečně složitým procesem, který může být způsoben různými faktory. Jejich pochopení a znalost, jak je minimalizovat, jsou pro ochranu kovových materiálů a prodloužení jejich životnosti nevyhnutelné. Používejte správné materiály, kvalitní barvy na kov, ochranné nátěry a myslete na to, v jakém prostředí boudou kovové výrobky a části umístěny. Právě to je způsob, jak zabránit negativům koroze a konečně nad ní zvítězit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *