Jak funguje tepelné čerpadlo a k čemu je dobré?

V souvislosti se zdražováním energií, energetickou krizí a jejími možnými řešeními se často opakuje pojem tepelné čerpadlo. Pokud je pro vás stále vyšší cena za vytápění palčivým tématem, možná je pro vás pořízení tepelného čerpadla řešením. Podívejme se společně na princip jeho fungování, typy čerpadel a jejich možnosti.

Jak už název napovídá, tepelné čerpadlo čerpá odněkud teplo a to potom slouží k vytápění vaší nemovitosti. V každé domácnosti se vlastně zařízení na stejném principu vyskytuje – je to lednička, která jídlu uvnitř odnímá teplo (a tím je udržuje v chladu) a vyzařuje ho zadní stranou do okolí.

Tepelná čerpadla se dělí podle zdroje tepla. To pochází buď ze země, vody nebo vzduchu. Země se ohřívá jednak shora od Slunce, jednak z nitra geotermálními pochody. Ne všechna místa na planetě však disponují tímto podzemním teplem. Voda je ohřívána stejnými způsoby, hluboko pod povrchem vznikají termální prameny, jejichž energie se dá využít pro výrobu tepla čerpadlem. Vzduch je ohříván pouze slunečním zářením. Dále se liší tím, jakému subjektu je odňatá energie předána a tedy co je vlastně zdrojem tepla pro domácnost. A to může být buď vzduch, nebo voda. Základní typy tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda, voda-voda, vzduch-vzduch. V závislosti na vnějších podmínkách se liší účinnost jednotlivých typů. S výběrem nejlepšího řešení pro váš dům vám poradí odborná firma, kterou si pro instalaci čerpadla vyberete. Rozhodnutí nelze dělat od stolu, je třeba vidět objekt, který bude vytápěn a vše pečlivě posoudit. Výběr správného typu je skutečně klíčový, závisí rovněž na tom, zda máte podlahové topení či klasické radiátory, a na dalších faktorech.

Vlastní princip fungování tepelného čerpadla není složitý. Čerpadlo nasaje primární zdroj tepla (kromě čerpadel typu země-voda, tam se nenasává zemina, ale roztok například solanky ohřátý geotermální energií), například vzduch, a uvnitř dojde k předání tepla ze vzduchu ohřátím tzv. média. Toto médium opakovaně mění svoje skupenství z kapalného na plynné a zpět a tím předává teplo konečnému příjemci, tedy vodě nebo vzduchu. Ohřátá voda pak míří do trubek podlahového či klasického topení, teplý vzduch je do domu distribuování prostřednictvím ventilace a nástěnných panelů na zdech domu.

Každý typ čerpadla má jinou účinnost a jiná technická specifika. U některých budete potřebovat venkovní jednotku s ventilátorem (vzduch-vzduch), jinde dvě studny (voda-voda) nebo vestavěnou topnou tyč (vzduch-voda). U všech čerpadel je dobré myslet na to, že fungují na elektřinu. Při výpadku dodávky elektrické energie tedy nepojedou. Proto zvažte pořízení záložního zdroje tepla, taková malá kamna či krb na dřevo jsou dostatečnou (a navíc romantickou) zárukou, že v zimě nezmrznete.

Na pořízení tepelného čerpadla lze získat dotaci z vládních úsporných programů. Kromě vytápění prostor umí také ohřívat vodu na mytí. Firmu pro realizaci vybírejte pečlivě, hodí se zvolit někoho z blízkého okolí, kdo zná místní podmínky, a dokáže tak vybrat nejlepší řešení. Renomované firmy vám pomohou i s vyřízením dotací a zároveň poskytnou záruční i pozáruční servis tepelných čerpadel.