Pořiďte si automatické zavlažování do vaší zahrady


Víte, jaký zdroj vody je zapotřebí na automatické zavlažování, jak vlastně takový automatický závlahový systém funguje a co vyžaduje údržba a servis? Přečtěte si naše rady a tipy.

Pro účinné využití automatického závlahového systému je třeba mít k dispozici dostatečné množství čisté vody. Nejčastějším zdrojem napojení systému závlahy je vodovodní řad nebo vlastní studna. Další možností je také nádrž na dešťovou vodu. Objem nádrže však musí být navržen právě s ohledem na velikost vámi zavlažované plochy. Je třeba ale zajistit čistotu při shromažďování dešťové vody a zajistit ji v dostatečném množství a kvalitě. Je třeba ji dopouštět ze studny nebo z vodovodu a kontrolovat hladinu vody pro formu automatické závlahy.

Volba vhodného systému automatické závlahy

Při volbě závlahového systému je pro zpracování návrhu automatické závlahy a vytvoření kalkulace ceny důležitá znalost mnoha údajů. Je třeba znát osazovací plán zahrady, typ a složení půdy, svažitost terénu, orientaci pozemku ke světovým stranám, ale i tlak zdrojové vody určené pro závlahu. Nejlepší je zpracovávat projekt zahrady rovnou se zpracováním projektu automatického závlahového systému. Ideální je, pokud oba projekty zrealizuje jedna specializovaná, zahradnická firma, která disponuje odbornými znalosti pro instalaci automatických závlah pro zavlažování zahrady.

Jak automatický závlahový systém funguje

Závlahový systém je řízený ovládací jednotkou, která efektivně řídí automatické spouštění závlahy a pracuje v součinnosti s půdními a dešťovými čidly. Jakmile začne pršet, dešťové čidlo na dočasnou dobu zablokuje spuštění závlahy. Po ukončení deště a vyschnutí půdy se systém zase opět spustí v automaticky nataveném intervalu. Obvykle je ovládací jednotka umístěna v garáži, suterénu, v zahradním domku, kůlně nebo v dílně. Pro automatické zavlažování trávníku se používají výsuvné postřikovače, které nebrání ani při sekání trávy. Každý typ postřikovače má jinou výkonnost, výšku výsuvníku i poloměr dostřiku. Hlavní rozvod pro závlahu trávníkových ploch je založen 30 cm pod zemí. Nad povrch vystupují jen zavlažovací trysky, které se pak po zalévání zasunou zpět do země.