Stavíte či upravujete bydlení a nevíte, co se vzniklou sutí?

Bouráte, přestavujete, demolujete či vyklízíte objekt a přemýšlíte nad tím, jakým způsobem odvést suť, která se vám pomalu, ale jistě začíná hromadit. Stavební odpad nesmí být v žádném případě umístěn do běžného kontejneru, který je určený pro směsný komunální odpad. Jeho likvidace se provádí ve sběrných dvorech nebo prostřednictvím specializovaných firem.

Možná jste přemýšleli nad tím, že suť budete odvážet sami, ale je s tím spousta starostí. Najměte si firmu Ing. Cetkovský, která za vás vše zajistí a vyřeší. Suť vám může vzniknout i v případě, že se rozhodnete jen pro malé úpravy v bytě. Můžou to být zbytky omítky, staré dveřní zárubně či zbytky oken, ale také třeba různé druhy drátů, kabelů nebo vodovodních a odpadních potrubí. I s tímto odpadem si firma poradí.

Firma zabývající se odvozem sutě nabízí celou řadu výhod:

Firma na kontejnery-cetkovsky.cz disponuje celou řadou různých druhů kontejnerů – velkoobjemové, uzamykatelné, valníkové či velkoobjemové s plachtou. Zajistí pronájem i přistavení kontejnerů potřebných pro odvoz sutě na předem domluvené místo.

Odvoz sutě Olomouc nabízí služby pro oblast Prostějova, Konic, Vyškova a okolí.

Je to firma, která poskytuje kvalitní kontejnery pro odvoz sutě a odpadu. Velkou výhodou jsou i 2 dny pronájmu kontejneru zdarma. Kromě klasických kontejnerů disponuje i kontejnery uzamykatelnými.

Mezi její služby patří nejen likvidace odpadu a sutí, ale také přeprava písku a štěrku, stavební mechanizace, paletového zboží nebo vozidel, doprava betonu a dřeva na předem sjednané místo. Využít můžete i nabízené demoliční práce s odvozem suti a možností vyklizení objektu.

V nabídce firmy naleznete i ADR – přepravu nebezpečného materiálu.