Tepelná čerpadla poráží zemní plyn a mají potenciál uspokojit 90 % světové poptávky po energiích


Tepelná čerpadla nahrazují kotle na tuhá paliva, plynové kotle, klasické klimatizace a zároveň se stávají významným zdrojem tepla a teplé vody dodávaných dálkovým způsobem. Pokud pochybujete o výhodách tohoto zdroje tepla, níže uvedené řádky změní váš názor.

Tepelná čerpadla prokazují lidstvu svou službu už desítky let. K prvnímu masovému rozšíření v Evropě došlo v 70. letech minulého století, době skokového růstu topného oleje. Ještě dnes můžete ve Skandinávii najít funkční jednotky instalované v této době.

Dlouhá životnost, stabilní dodávky levného tepla bez ohledu na povětrnostní podmínky, univerzálnost využití, nenáročnost na prostor a další výhody spojené s tepelnými čerpadly odstartovaly na přelomu tisíciletí další, ještě masivnější, rozšíření. Dnes tepelná čerpadla nehrají roli pouze coby zdroj tepla instalovaný na dvorcích a zahradách, ale:

  • Jsou běžnou součástí moderních obchodních, průmyslových, rekreačních, sportovních, dopravních a infrastrukturních objektů.
  • Jsou čím dál častěji využívány jako zdroj čisté energie k vyhřívání skleníků, v nichž se pěstuje ovoce a zelenina pro evropské trhy.
  • Hrají čím dál větší roli v energetickém mixu evropských států, kdy pomáhají tlumit negativní dopady spojené s přechodem na obnovitelné zdroje energie. V severní Itálii, Francii, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Maďarsku a dalších zemích Evropy najdeme celá města vytápěná energií z tepelných čerpadel. Na rozdíl od výroby elektřiny vyráběné větrnými či solárními elektrárnami, u tepla z tepelných čerpadel nejenže nedochází k růstu cen, ale naopak k jejich poklesu.
  • Tepelná čerpadla rovněž pomáhají státům jako Německo využít efektivně přebytky elektrické energie v rozvodné síti tím, že z této energie vyrábí teplo a teplou vodu.
  • I v bohatých a slunných státech, jako jsou Kalifornie, Austrálie, Spojené Arabské emiráty apod., tepelná čerpadla pomáhají se snižováním spotřeby elektrické energie potřebné k zásobování domácnosti teplým či chladným vzduchem a teplou vodou.

Brzy možná nastane doba, kdy budou tepelná čerpadla dodávat energie všem bytům ve městě New York, vládním budovám napříč USA, stejně jako většině domácností v evropských metropolích typu Birmingham, Mnichov, Hamburg, Milán, Kodaň a další.

Tepelná čerpadla jsou dnes nejvyužívanějším zdrojem „čistého“ tepla pro domácnosti v Německu, kdy z první příčky sesadily dlouho neohrožený zemní plyn. Drasticky roste využívání tepelných čerpadel v Rakousku, Dánsku, Holandsku, Velké Británii a dalších zemí, a to v rámci hromadného odklonu od stávajících zdrojů tepla, včetně zemního plynu (pozn. instalace kotlů na zemních plyn bude u novostaveb v řadě zemí Evropy od roku 2025 dokonce zakázána).

Podle Amerického úřadu pro energetiku, tepelná čerpadla mají potenciál pokrýt  90 %  světové poptávky po teplu a teplé vodě. Dosavadní pozitivní zkušenosti s tímto zdrojem pak naznačují, že tepelná čerpadla budeme bezpochyby vídat čím dál častěji i u domácností, firem, úřadů v tuzemsku.