Lákají Vás tepelná čerpadla coby levný zdroj tepla? Napovíme Vám, který typ vybrat

Prozradíme Vám přitom výhody i nevýhody všech 7 typů tepelných čerpadel a dáme Vám také 10 tip na to, jak předběžně určit, jaký typ čerpadla je nejvýhodnější pro Vaši nemovitost.

Jednotlivé typy tepelných čerpadel se od sebe liší zdrojem energie, který mění v teplo. Mezi tyto zdroje patří:

  • voda
  • vzduch
  • geotermální teplo

Asi sami cítíte, že mezi těmito zdroji musí být obrovské rozdíly, co se týče jejich schopnosti vyrobit teplo, ať už s ohledem na povětrnostní podmínky či objem vyrobeného tepla. Velké rozdíly jsou samozřejmě i v ceně, protože je výrazně snazší namontovat tepelné čerpadlo se systémem vzduch/vzduch, než vytvořit vrt a instalovat tepelné čerpadlo se systémem země/voda.

Pojďme se tedy nyní podívat na hlavní rysy jednotlivých typů čerpadel.

screen-ivt-cerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Tento typ tepelného čerpadla pracuje tak, že nasává venkovní vzduch, který ohřívá a následně jej vypouští do budovy. Hlavní výhodou tohoto typu čerpadla je nízká pořizovací cena, snadná instalace a možnost jeho využití jako klimatizace během letních měsíců.

Mezi nevýhody patří neschopnost distribuce tepla. Toto tepelné čerpadlo má vnitřní jednotku, ze které vypouští vzduch. Tento systém se dá přirovnat ke klasickému krbu, který má rovněž omezené možnosti, jak distribuovat teplo rovnoměrně do více místností.

Další nevýhodou je klesající výkon v zimních měsících. Při teplotách pod – 10 stupni Celsia už velmi pravděpodobně s tímto tepelným čerpadlem nevystačíte a budete muset nemovitost vytápět i jiným zdrojem tepla.

Vzhledem k systému, se kterým pracuje, toto čerpadlo neumí ohřívat vodu.

Výše uvedené je důvodem, proč si tepelné čerpadlo vzduch/vzduch oblíbili majitelé rekreačních zařízení. Tyto budovy totiž nemají složité dispozice (více pokojů). S ohledem na občasné využívání tohoto typu budov jejich majitelé volí tepelné čerpadlo vzduch/vzduch i pro jeho nízkou cenu.

TIP: Dotace na tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

I tento typ tepelného čerpadla má na vstupu venkovní vzduch. Jeho prouděním však ohřívá vodu, kterou dále distribuuje do budovy. Na rozdíl od tepelných čerpadel vzduch/vzduch, tento systém je schopen teplo distribuovat do více místností skrze podlahové topení či klasické radiátorové topení.

I tento typ čerpadel mající na vstupu vzduch není vhodné do oblastí s velmi nízkými teplotami. Jak totiž padá rtuť teploměru dolů, klesá i výkon tohoto tepelného čerpadla.

Mezi výhody je vhodné ještě uvést fakt, že tímto tepelným čerpadlem lze ohřívat vodu, a to dokonce i ve venkovním bazénu.  Moderní tepelná čerpadla s tímto systémem rovněž zvládají režim chlazení, plus jsou také schopny pracovat s fotovoltaickými zařízeními.

Nevýhody? V porovnání s ostatními systémy vyšší náklady na provoz, neschopnost vysokého výkonu s nízkými náklady při nízkých venkovních teplotách a s tím spojená i kratší životnost čerpadla (tepelná čerpadla čerpající teplo ze vzduchu všeobecně zatěžují kompresory více, než zařízení čerpající teplo z vody).

Tepelná čerpadla voda/voda

V porovnání s výše uvedenými typy čerpadel jsou zařízení pracující se systémem voda/voda „robustnějším“ řešením. Na vstupu je zde pracováno ze spodní či geotermální vody, která je čerpána do výměníku s chladicí kapalinou, prostřednictvím které je teplo distribuováno do budovy.

Největší výhodou tohoto typu tepelných čerpadel je jeho výkon (tato zařízení jsou schopna generovat nejvyšší objem tepla při minimální spotřebě energie).

S ohledem na konstrukci zařízení, tepelná čerpadla voda/voda není možné použít u každé budovy. Je třeba, aby v dané lokalitě byl dostatek spodní vody či zdroj dostatečného množství geotermální vody. V porovnání s 2 předchozími systémy, tento vyžaduje vyšší náklady na servis.

Tato tepelná čerpadla se hodí do větších komerčních či obecních objektů, u kterých lze zajistit pravidelný dozor a údržbu systému.

Tepelná čerpadla země (plocha)/voda

K instalaci tohoto typu tepelného čerpadla je zapotřebí pozemek o rozměru 200 – 400 m2. Kromě tohoto faktu a skutečnosti, že ne každé geologické podlaží je pro položení konektoru vhodné, tento systém tepelného čerpadla nemá výraznějších nevýhod.

Na vstupu je zde pracováno s teplem země, které slouží k ohřátí chladicí kapaliny a následné distribuci tepla do budovy. Byť se tento systém může zdát komplikovaný a jeho instalace pracná, vězte, že pořizovací náklady jsou zde téměř shodné s těmi, které představují tepelná čerpadla pracující na vstupu se vzduchem (tj. vzduch/vzduch a vzduch/voda). Ovšem, v porovnání s těmito čerpadly mají ta se systémem země/voda o cca 30 % nižší spotřebu elektřiny. Navíc, v jarních a letních měsících (kdy je země vyhřátá) je toto tepelné čerpadlo možné využít pro ohřev teplé vody pro domácnost či ohřev vody v bazénu.

Tepelná čerpadla země (větrací komora) / vzduch

V tomto případě tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu proudícího v komoře vyhloubené pod nemovitostí. Tato čerpadla zvládají systém rekuperace, kdy dochází k ohřevu vzduchu proudícího z venku vzduchem, který proudí z nemovitosti ven (tzv. odpadní teplo).

Výhodou tepelných čerpadel s tímto systémem je jejich vysoký výkon, schopnost ohřívat vodu a malé nároky na prostor (stačí 40 m2).

Nevýhodou je, že se tento typ tepelného čerpadla hodí pouze k nízkoenergetickým domům.

Tepelná čerpadla země (vrt) /voda

Tento typ tepelných čerpadel pracuje s teplem země, které je čerpáno sondou naplněnou nemrznoucí směsí, jež je umístěna ve vrtu o průměru 12 – 16 cm. Zařízení se systémem země (vrt) / voda jsou schopna podat stabilní výkon při příznivých nárocích na energii i v extrémně nízkých teplotách. Na rozdíl od výše uvedených typů zařízení čerpajících teplo ze země (plocha, větrací komora), tato tepelná čerpadla je možné použít u většiny nemovitostí. Navíc, v létě lze chladný vzduch z vrtu použít k pasivnímu chlazení budovy.

Nevýhody? Vyšší pořizovací náklady (na začátku může být potřeba vyhloubit více vrtů) a nutnost vyřízení stavebního povolení.

Tepelná čerpadla země (vodní plocha) /voda

Poslední typ tepelných čerpadel. Na konec jsme si jej nechali i proto, že jej v terénu najdete jen velmi zřídka (v porovnání s ostatními typy čerpadel). Tato zařízení pracují s teplem vody na dně, kdy nemrznoucí kapalinou napuštěné plastové hadicí přenáší teplo mezi vodou a čerpadlem. S těmito čerpadly jsou spojené relativně nízké pořizovací i provozní náklady. Na druhou stranu, hodí se pouze k budovám ležících v bezprostřední blízkosti vodní plochy (kdy je navíc nutné od správce povodí získat souhlas s umístěním hadic).

Jak se v tom vyznat?

Neexistuje univerzální tepelné čerpadlo, které by se hodilo do všech podmínek. To, které zařízení je vhodné pro Vaši nemovitost, záleží na:

  • prostoru, který máte k dispozici
  • očekáváních ve vztahu k povětrnostním podmínkám, za kterých je čerpadlo schopné pracovat
  • očekáváních ve vztahu k objemu tepla, které je tepelné čerpadlo schopné vygenerovat
  • tom, jestli bude chtít čerpadlem ohřívat jen vzduch (místnosti), nebo i vodu
  • penězích, které jste ochotni investovat na začátku

Malou nápovědou toho, který typ čerpadla je vhodný ve Vašem případě, může být výsledek průvodce výběrem tepelného čerpadla, kterého najdete na internetových stránkách společnosti IVT Čerpadla.

1 Comment

  • My máme tepelné čerpadlo voda/vzduch a funguje to dobře. Máme to právě napojené do podlahy. Vzduch/vzduch je taky dobré. U obou dvou případů dochází k úspoře na vytápění oproti jiným druhům topení na tuhá paliva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *